Wednesday, September 14, 2022

Musaf R"H - Dudi Kalish, Motty Vizel, Arele Samet

מוסף ראש השנה

 דודי קאליש, אהרלה סאמט, מוטי ויזל, מקהלת 'מלכות' ותזמורתו של יענקי לנדאו במחרוזת מרגשת לימים הנוראים. תיעוד חי ומרהיב של מחרוזת שכולה הוד, המכילה את עידית המנגינות שמתוך תפילות המוספים של ימי ראש השנה הבעל"ט

על הבמה, במרכז משכן האירועים 'יד אליהו' בתל אביב – בשיאו של המעמד ההיסטורי 'סיום סדר זרעים' של רבבות ילדי תשב"ר שנערך על ידי ארגון 'זיכרון רבינו חיים' – דודי קאליש, אהרל'ה סאמט, מוטי ויזל, מקהלת 'מלכות' המורחבת בניצוחו של פנחס ביכלר והתזמורת רבת הכלים בניצוחו של יענקי לנדאו עם המיתוג החדש והמרענן

 בפלייליסט קטעי נוסח מובחרים מתוך התפילה המרגשת, קטעי ה'עשה' וה'מלוך' הויז'ניצאיים, הניגון 'ותשובה ותפילה' של מונה רוזנבלום שהושר במקור על ידי יעקב שוואקי ו'הבן יקיר לי אפרים' של מנדי וייס בלחנו של פינקי וועבר. 'עיני עמך' של דודי קאליש, ה'וכל מאמינים' העתיק של ר' יענק'ל תלמוד ז"ל שהושר בפי ר' דוד ורדיגר ז"ל שלא נס ליחו בבתי הכנסיות בכל תפוצות ישראל, ולקינוח טעימה מתוך יצירת 'היום תאמצנו' המפורסמת של החזן שמואל מלבסקי ז"ל

No comments: