Tuesday, December 28, 2021

Yisroel Adler & Shir V'Shevach - Belz Dinner

הבעל-מנגן והחזן ר' ישראל אדלער שר ומגיש: ימות המשיח, מהו

בשילוב קטעי וידאו נדירים של האדמו"ר מבעלזא וילדי החסידות

השיר נכתב לכבוד דינער "מזרח התיכון", התוועדות רבתית של מרכז מוסדות בעלזא בתאריך ח"י חשוון תשפ"ב, 10.24.21

שהתקיימה באולמי בל וורקס, הולמדל, ניו ג'רזי

No comments: