Tuesday, October 10, 2017

Motty Steinmetz - Chamol al Maasecha

הלחן הינו ניגון עתיק שמקורו בחסידות מודזיץ. כששמע האדמור האהבת ישראל מויז'ניץ את התנועה המרגשת והמרוממת הזו אימץ אותה כחלק מנוסח תפילת מוסף של הימים הנוראים. הנוסח הזה מושר עד היום בחצרות בית ויז'ניץ ואליו צורף קטע נוסף "עוד יזכור" קטע זה הולחן על ידי האדמו"ר בעל האהבת שלום אבי שושלת ויז'ניץ מוטי מבצע את התפילה בקומזיץ שבת אחים מיוחד שנערך באלעד ביוזמתו של ראש העיר ר 'ישראל פורוש ובליווי מקהלת מלכות ותזמורתו המורחבת של רובי בנט

No comments: