Sunday, July 19, 2015

Neranenu Choir & David Weinbach - Raza de Shabbos

 לפני פחות משבוע, בער"ש בלק, זמן קצר לפני כניסת השבת התייצבו חברי מקהלת 'נרננה' והחזן דוד וינבך על יד נרות השבת, זה לצד זה וביצעו את הביצוע המרהיב הזה של רזא דשבת

No comments: