Tuesday, December 19, 2023

Yonatan Razel with Talmidei Orot Shaul "Mimkomcha"

יונתן רזאל בחידוש מיוחד לניגון 'ממקומך' בלחנו של ר' בן ציון שנקר ז"ל, יחד עם תלמידי ישיבת 'אורות שאול' וראש הישיבה הרב תמיר גרנות שליט"א. בתחילת חודש כסליו התכנסה החבורה בהיכל הישיבה בת"א בדיבוק חברים וביצעו את הניגון המיוחד לזכרו של אמתי צבי גרנות הי"ד, בנו של ראש הישיבה שנהרג בקרב בגבול הצפון בתחילת מלחמת 'חרבות ברזל'.

No comments: