Wednesday, April 26, 2023

Michoel's Flam - Baruch Vizel - Yossi Nailender - Kapella

מיכאל'ס פלאם - מחרוזת ווקאלי

עולם המוזיקה היהודית הזדעזע לפני כשבוע בפטירתו הפתאומית של אחד מעמודי התווך - ר' מיכאל שניצלר זצ"ל, את מורשתו האדירה השאיר לנו לעוד שנים רבות שבהם נתרגש ונשמח באמצעות שיריו הרבים והמגוונים.

לפניכם פרוייקט ווקאלי מיוחד ומושקע עם מבחר יצירותיו אותם מבצעים הזמרים הידועים ברוך ויזל ויוסי ניילנדר בליווי הרכב מורחב של מקהלת קאפלה.

כל מה שנשאר זה רק לצפות ולהקשיב - תהנו

No comments: