Tuesday, February 14, 2023

Thousands of Children Sing "Mamleches Kohanim"

'והשב כהנים' ו'ממלכת כהנים'! אלפי ילדי ביתר עילית ב'קולעוילם' המסורתי עם מקהלת מלכות

עין לא נותרה יבשה ורגל לא נותרה על הקרקע, כשתינוקות של בית רבן שרו בלב אחד ובקולות מלוכדים "והראנו" בלחנו המרגש של הנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ ואת הלהיט "ממלכת כהנים" החדש של יואלי דוידוביץ אשר מקפיץ את רחבות הריקודים בעונת החתונות הנוכחית.

על הניצוח והעיבוד פנחס ביכלר ומקהלת 'מלכות', כשעל הקלידים הרשי סגל

זה קרה כשאלפי ילדי הת"תים בביתר עילית התאספו יחד למסיבת חנוכה ו"קולעוילם" שהפך למסורת, בהפקת ענק מלאת הוד 
שמחה של מצווה, מבית היוצר של דגל התורה - ביתר עילית בראשות סגרה"ע דוד זלץ, ובשיתוף רה"ע מאיר רובינשטיין

The Malchus Choir with the Children of Beitar, Israel. 
"Vehareinu" composed by Shlomo Yehuda Rechnitz
"Mamleches Kohanim" composed by Yoely Davidowitz 

No comments: