Monday, January 02, 2023

MBD & Ishay Ribo NYC Chanukah Concert 2022

United Palace Theater in NYC. Chanukah 2022 - 5783.

Mordechai Ben David and Ishay Ribo sing "Amar Rabi Akiva"


MBD & Ishay Ribo "Halev Sheli"MBD & Ishay Ribo in a duet live in NYC singing Reb Boruch Chait's"Loi Omus" chanukah 2022


MBD and Ishay Ribo Performing "Maaminim Bnei Maaminim"


Ishay Ribo "Nafshi"


Ishay Ribo "Sibat Hasibot"


Ishay Ribo "Lashuv Habaita"


Ishay Ribo


Ishay Ribo


ישי ריבו על הביקור באוהל של הרבי מליובאוויטש


concert finale

No comments: