Wednesday, November 30, 2022

Mendel Roth - A Longing Song for Mama Rachel

״את השיר הלחנתי בבית מדרש חסידי באשדוד״, מספר ראטה. ״למדתי את הפסוק בפרשת ויחי, ׳ואני בבואי מפדן ארם מתה עלי רחל בדרך׳, עם המנגינה המרגשת שנהוג לשיר עליו עם תינוקות של בית רבן, ובעיני רוחי ראיתי את יעקב אבינו מספר בדמע לבנו יוסף על האהבה הגדולה שרחש לאמו. נזכרתי שגם אני מבקש לאהוב את האחת והיחידה. ושם בבית המדרש נולד השיר, שמדבר על אהבת יעקב לרחל, על געגועיי לאהובתי הנסתרת ממני, ועל געגועי הבורא לכנסת ישראל״.


לחן מילים ושירה: מענדל ראטה
עיבוד מוזיקלי, הקלטות ומיקס: יענקי כהן
מקהלת ילדים: שיר ושבח
ילד סולן: יודל טריגער, יודי בר חורין
עיבוד מקהלת ילדים: חיים מאיר פליגמאן
קונספט ההשראה בתמונת השיר ׳ליבע ניגון׳: אברומי זילברשטיין
מקהלת ילדים באולפני: מסטר סטודיא׳ס - אירמונט נ״י
עריכת קליפ: מושי רוזנפלד - סטודיו אונליינר

No comments: