Saturday, August 13, 2022

Le'hazmin Li - Bentzi Klatzkin - Yedidim & Neranenu

בימים אלו של "בין הזמנים", מגיש המעבד המוזיקלי הנודע ר' יהושע פריד את שיר הנשמה והרגש "להזמין לי" מתוך "תפילת השל"ה", לחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', בשירתו המופלאה וממיסת הלבבות של ילד הפלא "בנצי קלצקין", ובליווי שתי המקהלות המובילות בעולם החסידי: "ידידים" ו"נרננה", שביצעו את השיר בשמחת נישואין שהתקיימה בר"ח תמוז.

"תפילת השל"ה" שהיא תפילת אבות ואמהות על ילדיהם שיעסקו בתורה ובמצוות עולה מאליה בפי ההורים בימי "בין הזמנים", בהם ילדי הת"תים ובחורי הישיבות יוצאים ממסגרות החינוך הרגילות וצריכים את תפילותיהם של האבות והאמהות שלא יפלו וימעדו חלילה.

הביצוע היפהפה מלווה בקליפ מדהים בו נראים לסירוגין המבצעים של התפילה המרגשת: ילד הפלא, מקהלות "ידידים" ו"נרננה", והמעבד המוזיקלי כשהוא מלווה בפריטה על נבל מרהיב ביופיו, לצד אבות המתפללים על בניהם בקבר השל"ה בטבריה.

למרות שמה "תפילת השל"ה", יש לדעת כי רבינו השל"ה הקדוש – רבי ישעיה הלוי הורביץ, בעל 'שני לוחות הברית" (ראשי תיבות: של"ה) כותב כי הוא מצא את התפילה במחברת של "אחד מהמדקדקים הדבקים בהשם", כשלדעתו הזמן הראוי ביותר לאמרה הוא בערב ראש חודש סיון, אך היא גם מתאימה לתפילה ותחנונים בכל ימות השנה.

השיר החדש מעצים את המילים ונותן פירוש ומשמעות לבקשתם היוצאת מהלב של ההורים המבקשים לראות נחת יהודית ורוחנית מצאצאיהם. בשירתו המרגשת הפורטת על כל נימי הלב, מבצע ילד הפלא בנצי קלצקין, מי שכבר ריגש עשרות אלפים בעולם בנעימות שירתו בשנים האחרונות, בסינגל בכורה שלו, את הלחן הנפלא באומנות ובחן בעוז והדר. ביצוע מושלם תחת שרביטו של המנצח והמעבד ר' יהושע פריד שחתום על עשרות שירים שכבשו לבבות וקנו שביתה בעולם היהודי. תפילת השל"ה מקבלת גוון חדש של רגש נפלא עם הלחן המיוחד של הרב פומרנץ, שמצטרף ללחניו הקודמים, ביניהם השיר הידוע 'ומשתוקק'.

No comments: