Monday, May 11, 2020

Heiliger Reb Shimon - Yanky Daskal - Mendy Goldberg

הבעל מנגן הויז'ניצאי ר' יעקב יהודה דסקל והבעל מנגן מנדי גולדברג מבצעים בחמימות את הויז'ניצע ניגון "ויהיו רחמיך", עם הוספה מיוחדת של חרוזים ביידיש שמתארים את המצב הנוכחי בו רבבות רוצים לעלות לציון ולא זוכים השנה.

שירה: יעקב דסקל, מנדי גולדברג
קלרינט: אברהמי קלצקין
עיבוד ונגינה: מנדי גולדברג

No comments: