Sunday, January 05, 2020

Cantor Moti Boyer - Rachem Nu

רחם נא' קטע ייחודי ומרגש שהולחן על ידי מלך החזנים יוסלה רוזנבלט וכעת מוגש קליפ לצפיה בביצועו האותנטי של החזן העולמי מוטי בויאר שהגיע במיוחד מארץ ישראל להשתתף בדינר כ"א כסליו בסאטמאר שנערך מידי שנה לכבוד יום ההצלה של הרה"ק הויואל משה מסאטמאר זצ"ל, כאשר בשנה זאת לרגל האירוע נבנה אוהל מיוחד על מנת שיתאפשר להכיל את קהל האלפים שהשתתפו באירוע. בעיר ווילימסבורג. בראשות האדמו''ר מהרי''י מסאטמאר שליט''א

No comments: