Tuesday, February 26, 2019

Dudi Linker "V'Tashpia Ruach Kodshecha"

 Conducted by Yoel Dickman.

מתוך תפילת הנועם אלימלך 
אבי הנגיד הלחין, דודי לינקר ביצע 

לרגל יומא דהילולא בעל הנועם אלימלך מליזענסק, זי"ע 

צפו ביצירתו של הרב יוסף דב לנדאו על המילים ותשפיע רוח קדשך עלינו
שמתוך התפילה קודם התפילה, שבוצעה במעמד הכנסת ספר תורה
של בנו הנגיד ר' יואל לנדאו מארה"ב 

את ילד הפלא דודי לינקר שמבצע את היצירה, מלווה מקהלת מלכות
ותזמורתו המורחבת של המאסטרו יואלי דיקמן
הפקה מוזיקלית: עוזר דרוק
הפקה - טיפ הפקות: מוטי רבינוביץ

No comments: