Sunday, June 17, 2018

Yoni Z - UP! - Official Music Video

Producer: Joseph S. Zigelboum
Direction: Dmitriy Barchishak, Svyatoslav Fedoriv
Executive Producers: Yoni Z, Yossi Z
Concept Art & 2D Art: Sergey Danilov
3D Art: Andrey Staikoff, Arsen Nedovis, Eugene Gogol, Vasyl Matsuk, Anastasia Novitska
Character Setup: Andrew Unghurian
Character Animation: Andrew Unghurian, Vadim Nazarov, Olly Anikina, Yulia Zinchenko,
VFX & Compositing: Sergio Shapovalov, Volodymyr Bosyi
Written by: Yoni Z, Dmitriy Barchishak
Moonhauzen Creative Production Studio

Music:
Producer: Yanky Katina
Composers: Yitzy Berry, Yoni Z
Musical Production/Arrangement: Eli Klein & Yitzy Berry
Lyrics: Yitzy Berry, Yoni Z
Mixed and Mastered: E&Y Studios

No comments: