Wednesday, February 28, 2018

Child Soloist Dudy Linker, Malchus Choir

 כנס המייסדים למיזם האדיר קרן בני ישראל ביומא דהילולא של רבינו הבית ישראל מגור זיע"א
 ילד הפלא דודי לינקר זאנויל וינברגר מקהלת מלכות
קלידים: שמוליק לוטרמן
הגברה ותאורה: ש. בוקשפן

צפו ברגעי השיא בסיום הערב
כשעברו לאולם אחר והאזינו למשא מרתק מזקני החסידים על תקופת השואה אצל הבית ישראל אחרי אמירת קדיש והדלקת נר
המקהלה פצחה בשירי רגש

No comments: