Thursday, January 05, 2017

MBD - Vehochen Parnososeinu

מתוך הופעה לציון 65 שנים לבית שמש
שהתקיימה בחנוכה תשע"ז

הסרטון באדיבות "רוזן הפקות סרטים"

בלווי תזמורתו של גרשון פריישטט
ומקהלת "בעלי המנגנים"

No comments: