Thursday, May 12, 2016

Motty Vizel & Neranenu Choir - Acappella

מחרוזת ווקאלית

מתוך שמחת בר מצווה שהתקיימה בתחילת השבוע באולמי כתר הרימון
כשעל ההפקה מיכאל כפלין,
על הקטע המוזקלי הופקדה מקהלת "נרננה"
שאירחה את הסולן מוטי ויזל בקולו הערב למחרוזת עם שני לחנים חדשים יחסית

הראשון הוא לחנו של ר' אליעזר קאליש על התפילה שנאמרת לפני ברכת כהנים
"ברכנו בברכה המשלשת בתורה"

והלחן השני במחרוזת הוא לחנו של ר' פינקי וועבר
"אמר רבי אלעזר .. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"
 

No comments: