Thursday, October 22, 2015

Motty Steinmetz & Malchus Choir - Kol Berama Nishma

לרגל יום פטירתה של רחל אמנו ע"ה, מגישה מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, ביצוע מרהיב ומרגש ליצירה 'קול ברמה נשמע', יחד עם מוטי שטיינמץ. על הקלידים והליווי המוזיקאלי – יענקי רובין, שימי ויצנהדלר על הכינור. קטע חי מתוך הדינר 'בית לשמי' של מוסדות 'שבט הלוי' שהתקיים ביום שני אור לז' חשוון תשע"ו, מרכז האירועים 'ריימן', כפר המכבייה, בהפקת 'טיפ' – מוטי רבינוביץ

No comments: