Sunday, September 20, 2015

Malchus Choir - Zochreinu L'chaim

זה היה בשיאו של סימפוזיון מוזיקאלי מאלף שנערך בביתר עילית בפרוס הימים הנוראים תשע"ו על ידי מקהלת 'מלכות', בהנחייתו של פנחס ביכלר – מנצח המקהלה. 'מלכות' ביצעה את ה'זכרנו לחיים' העתיק המספר באידיש עסיסית את סיפורם של עשרת ימי התשובה במחיצתו של היהודי מהשטעטל...

סולן 'מלכות': יוסל לייפער, קלידים: יענקי לנדאו, צילום: עוזי שלום, יח"צ: פישל רוזנפלד, הגברה וסאונד: פיני רוטשטיין ואלחנן איינהורן.

No comments: