Thursday, September 03, 2015

Avrumi Roth & Yonatan Razel - Ochilu Lukeil

מתוך קונצרט שנתי לחזנות ושירה בהפקת המחלקה לתרבות תורנית נתניה ח"י באלול תשע"ה 2.9.15 הכנות לימי הדין תשע"ו
משתתפים החזן הר"ר חיים אדלר, שלמה גליק, יונן רזאל ואברמי רוט
מקהלת החזנים רינת ישראל וסימפונט רעננה.
מנהל מוסיקלי ומנצח ד"ר מרדכי סובול
הפקה מוסקלית עיבודים אופיר סובול
הגברה משה בכר
תיעוד וידאו יעקב פלברבאום

No comments: