Monday, August 24, 2015

The Cantor- Naftali Hershtik

דרך סיפורו האישי של החזן נפתלי הרשטיק, דור 13 לחזנים, במפגש מלבב עם בנו ונכדו, נפרס העולם המורכב והמיוחד של החזנות - המתח שבין הוירטואוזיות לתפילה האינטימית-החזן ובעל התפילה. הרצון לשמר את הנוסח מהעולם הישן לצד הצורך בהתחדשות. השליחות הגדולה של נפתלי הרשטיק - חזן מודרני מהעולם הישן, שמקדיש את חייו לשימור הנוסח והתרבות החזנית.

No comments: