Thursday, July 16, 2015

Malchus Choir - A Shabbos In Mezibuz - Acapella

חברי מקהלת "מלכות" הופיעו בשבת האחרונה, במסגרת שבת התאחדות של "ועד הנאמנים" של מוסדות קרלין-סטולין בארה"ק. השבת המיוחדת הזו, התקיימה בעיירה מעזיבו'ז שבאוקרינה, סמוך ונראה לציון הבעש"ט הקדוש. בקטע שלפניכם מיקס קטן מתוך כמה שירים שביצעה המקהלה בע"ש האחרון פרשת פנחס, בביה"כ המשוחזר של הבעש"ט הקדוש שבמעזיבו'ז. ביניהם השיר המופרסם "א' שבת אין מעזיבו'ז".

ביצוע: מקהלת מלכות
סולן: זנוויל ויינברגר
עיבוד קולי: פנחס ביכלר

No comments: