Friday, June 12, 2015

Neshoma Ft. Shimon Craimer - Eishet Chayil

Neshoma presents Shimon Craimer singing a rendition of Eishet Chayil. Accompanied by Elly Zomick on piano.Eishet Chayil originally recorded by Yaakov Shwekey. Video & Audio by Jake Sojcher.

No comments: