Thursday, June 25, 2015

Child Soloist Shlomo Zichel "Hu Sheyashiv"

הוא שישיב, מתוך אלבום הבכורה - הגשר הצר
מילים: עלי מוהר, לחן: חנן יובל

No comments: