Friday, March 20, 2015

Elikam Buta "Midvar Sheker Tirchak" Music Video

Young Israeli singer Elikam Buta sings " "Midvar Sheker Tirchak" Click Here for the lyrics.

Composed by Elikam Buta. Arranged bu Amos Cohen.Lyrics:

"רצית להגיד את האמת אבל יצאה לך מילה אחרת
ניסית להסביר כיצד קרה כאילו לא היתה לך ברירה
אך זה חודר לנשמה תיקח לפני כן נשימה
תחשוב לאן תוביל אותך הדרך אם תתאפק תוכל להיות בן מלך

מדבר שקר תרחק היי חבר זה לא משחק
השקר עוד יוביל אותך לאיין מדבר שקר תרחק
כשתיפול לא תצחק יופיע על המצח כאות קין

אומרים שלשקר אין רגליים אז למה הוא הולך איתך תמיד
משיח אל ליבך כל בין ערביים שלא תיכנע לו בעתיד
אבל כשהשקר שוב הפציע ושוב על דיבורך השפיע
אותך הפיל הוא לאחור הרי ממנו לא תמצא מסתור".

No comments: