Monday, February 23, 2015

Malchus Choir Sings Lifnei Hamelech

בהתקרב ימי הפורים, מעלה מקהלת 'מלכות' מארכיונה קטע מוזיקאלי קצר ומרגש שנקלט בעין העדשה באחד מאירועיה שהתקיים בדיוק לפני שנה.

זה קרה אחר שהמילים שמתוך המגילה "ותוסף אסתר... אם מצאתי חן בעיניך המלך..." הולבשו על ידי הקלידן שייע גרוס (שבתוך ההסתרה...) על הלחן המפורסם 'פנה לעלבון' של ר' משה גולדמן ז"ל, לרגל חתונת סאטמר שהתקיימה בארה"ק באדר דאשתקד. מקהלת 'מלכות' החליטה להשמיע את הביצוע באירועיה ה'אדריים', הנה אחד מהם


No comments: