Tuesday, December 18, 2012

Marcus, Elias & Zemiros at Chanukah Telethon

Eli Marcus, Michael Ian Elias and The Zemiros Choir performed at Rabbi Anshil Perl's Chanukah Telethon. The Telethon is to support Chabad of Mineola, NY. December 16, 2012.

Eli Marcus & Zemiros Choir - Mi Shemaamin.Eli Marcus & Zemiros Choir - Chabad Medley.

Michael Ian Elias & Zemiros - Jerusalem


Michael Ian Elias & Zemiros - Yoducha

No comments: