Wednesday, November 16, 2011

"Ani Yehudi" Music Video

אני יהודי/ המילים

כששואל את עצמי "מי אני"?
אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי,
קצת ישראלי, טיפ טיפה גלותי,
אני אולי דתי ואולי חילוני אבל ביני לביני,
אני יהודי וזה ייחודי.
לא טוב יותר מהאחר לא רע יותר
פשוט יהודי.

לפעמים חייל, לפעמים תלמיד,
יש לי המון עבר וגם רואה עתיד.
לפעמים מתנגד, ולפעמים חסיד,
אולי גשמי, אולי רוחני, אבל תמיד תמיד
אני יהודי וזה ייחודי.
לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר,
פשוט יהודי.

פתאום חזרתי מרחוק, שנוכל להיות כאן ביחד.
שיהיה לי בטוח, שאחזור לצחוק, שאוכל לחיות בנחת ללא פחד.
כי אני יהודי, וזה ייחודי.
לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר
פשוט יהודי.

שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי,
הנשמה שלי היא חלק מאור עליון נצחי.
לתקן את העולם - זוהי מהותי,
נולדתי ככה אני יהודי.
פשוט יהודי כמו בשאר הדתות
יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות.
למרות שכל אחד בטוח בצדקתו
בסוף כולנו יהודים, לפני כסא כבודו.

אני מאוד פוחד משנאת חינם,
אוהב את ארצי ואוהב את העם.
הייתי פה ושם ובכל העולם,
יש לי שתי דעות על מה שתשאל וגם דעה שלישית,
כי אני יהודי, וזה ייחודי.
לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר,
פשוט יהודי.
Catego

No comments: